Stavíme pro budoucnost
Kariéra

Certifikace

Výrobní společnosti z naší stavební skupiny mají zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu, který zajišťuje plnění požadavků zákazníka a maximální kvalitu realizovaných staveb, minimalizaci dopadů na životní prostředí, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podnikání zohledňující společenskou odpovědnost.

Výrobní společnosti z naší stavební skupiny mají zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu, který zajišťuje plnění požadavků zákazníka a maximální kvalitu realizovaných staveb, minimalizaci dopadů na životní prostředí, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podnikání zohledňující společenskou odpovědnost.

Integrovaný systém managementu zahrnuje

Integrovaný systém managementu je pravidelně prověřován nezávislými certifikačními společnostmi QUALIFORM, a.s. a TAYLLORCOX s.r.o.

Systém managementu kvality (QMS) (ČSN EN ISO 9001)

Certifikovaným systémem managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 společnost prokazuje schopnost trvale realizovat zakázky v souladu s požadavky zákazníka a příslušnými předpisy a normami.

Systém managementu kvality jsme poprvé certifikovali již v roce 1999, protože našim cílem je vysoká kvalita prováděných staveb a poskytovaných služeb.

Certifikát ISO 9001
PSG Construction a.s.
Certifikát ISO 9001
PSG a.s.
Politika QMS

Systém enviromentálního managementu (EMS) (ČSN EN ISO 14001)

Plněním požadavků systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 zajišťujeme minimalizaci dopadů na životní prostředí a plnění právních a jiných požadavků v oblasti životního prostředí při realizaci zakázek i běžné činnosti společnosti.

K certifikaci systému environmentálního managementu jsme přistoupili již v roce 2005.

Politika EMS
Certifikát ISO 14001
PSG Construction a.s.
Certifikát ISO 14001
PSG a.s.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SMS (ČSN ISO 45001)

Systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001 společnost prokazuje snižování rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví zaměstnanců a plnění právních a jiných požadavků v oblasti BOZP při realizaci zakázek i běžné činnosti společnosti.

Bezpečnostní požadavky v oblasti stavební činnosti jsou velmi rozsáhlé, neboť souvisí již s přípravou, organizací, řízením a zejména vlastním prováděním stavebních prací při realizaci každého projektu.

Bezpečnost našich zaměstnanců a ostatních osob je jednou z hlavních priorit, proto jsme v roce 2005 zavedli a certifikovali systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Politika SMS
PSG Construction a.s.

Systém managementu bezpečnosti informací – ISMS (ČSN ISO/IEC 27001)

Systém zajišťuje větší bezpečnost informací a snižuje riziko úniku citlivých informací. Zároveň zaručuje soulad požadavků zákazníků a legislativy na bezpečnost zpracovávaných informací.

Politika ISMS
Certifikát ISO/IEC27001
PSG Direction s.r.o.

Systém managementu společenské odpovědnosti - CSR (ČSN 01 0391)

Systémem managementu společenské odpovědnosti prokazujeme orientaci na odpovědný přístup k podnikání a přispíváme tak k udržitelnému rozvoji a podpoře kvality života jak zaměstnanců, tak i svého okolí.

Etický kodex
Certifikát CSR
PSG Construction a.s.

Zpráva CSR

V oblasti společenské odpovědnosti sledujeme výsledky především v oblasti zaměstnaneckých a pracovních podmínek a našich charitativních a sponzorských projektů. Jejich přehled je uveden v kapitole významné aktivity v oblasti společenské odpovědnosti.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2023

Osvědčení

Osvědčení realizátora ETICS dokládá naši způsobilost k provádění kontaktních zateplovacích systémů ETICS (external thermal insulation composite system), konkrétně systémů Baumit a Weber. Zateplování budov patří stále mezi velmi žádané stavební zakázky současnosti, a proto usilujeme i v této oblasti o zkvalitnění práce našich projektových týmů.

Dále jsme získali i osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby.