Projekty

Vzdělávání zaměstnanců firmy PSG Construction a.s.

Cílem projektu je posílení odbornosti zaměstnanců společnosti PSG Construction a.s. prostřednictvím profesních workshopů na různých úrovních. Školit se budou odborné i měkké dovednosti a vzdělávání je přímo navázáno na firemní procesy. Každý účastník školení absolvuje minimálně 40 hodin školení.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevné