Stavíme pro budoucnost
Kariéra

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů

Úvod

Vaše soukromí je pro nás důležité a při veškerém zpracovávání osobních údajů usilujeme o vysokou úroveň ochrany. V rámci EU/EHP platí od května 2018 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů budeme odpovídat za zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno níže. Dotazy týkající se těchto informací nebo pokud si přejete vykonat některé ze svých práv, jež jsou stanovena níže, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části s informacemi o kontaktech.

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Termín „osobní údaje“ označuje takové informace, které se mohou přímo či nepřímo vztahovat k vám jako fyzické osobě. Takovými údaji jsou například jméno, fotografie, osobní identifikační číslo, kontaktní údaje, Vaše příspěvky do soutěží, Vámi provedené volby, Vaše chování na webu nebo Vaše IP adresa. Zpracovávání osobních údajů označuje jakýkoliv úkon, který my nebo třetí strana, se kterou spolupracujeme, s osobními údaji učiní, jako je například shromažďování, zaznamenání a uložení.

Osobní údaje se zpracovávájí pouze pro určité a výslovně vyjádřené účely a nesmějí být následně zpracovávány pro žádný účel, který je nad rámec těchto účelů, pokud k tomu některá z našich společností nezíská samostatný právní titul.

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely vyřizování vašich požadavků, či pro vytvoření dohody s Vámi, a také k poskytování informací a služeb ve vztahu k takovému požadavku či dohodě. Může se jednat například o zaznamenání vašeho zájmu o naše produkty, o soutěže inzerované na našich stránkách nebo sociálních sítích, jichž se rozhodnete zúčastnit, nebo přihlášení k odběru newsletterů, které si objednáte.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž použity pro účely marketingu a sledování chování zákazníků za účelem prodeje produktů a služeb a jejich vývoje a zlepšování. Pokud si nepřejete dostávat marketingová sdělení a/nebo jakékoliv nabídky, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části s informacemi o kontaktech.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány pro statistické účely, abychom věděli, jak uživatelé webové stránky užívají, mohli jejich chování analyzovat a přizpůsobovat jim zobrazení obsahu na míru. Tyto údaje jsou nicméně zpracovávány pouze souhrnně nebo v podobě, která neumožní vás individuálně identifikovat. Údaje jsou rovněž zpracovávány nepřímo v souvislosti s vývojem, testováním a správou IT systémů, které běží na pozadí našich webových stránek.

Pokud využíváte funkce našich webových stránek, které vám umožní vkládat informace nebo jiný obsah, vezměte prosím na vědomí, že vkládané informace mohou rovněž obsahovat osobní údaje. Pokud Vámi vkládané informace obsahují údaje o dalších osobách, můžete je zveřejnit pouze, pokud k tomu máte od dotyčných osob souhlas.

Právní rámec pro zpracovávání a doba uložení

Naše společnosti zpracovávají vaše osobní údaje, pokud je to potřebné pro účely plnění smlouvy s vámi nebo pokud máme jiný oprávněný a opodstatněný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud by mělo dojít ke zpracovávání vašich osobních údajů pro některý z účelů, pro který je podle platné legislativy nezbytný váš souhlas, získání vašeho souhlasu předchází vlastnímu zahájení takového zpracovávání.

Údaje, které shromáždíme v souladu s výše uvedeným, budou smazány, jakmile bude naplněn účel jejich zpracovávání a doběhnou všechny lhůty s tím související.

Bezpečnost pro účely ochrany osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje vysokou úrovní bezpečnostních opatření a přijali jsme v tomto směru příslušná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnami, šířením nebo zničením.

Omezení týkající se poskytnutí osobních údajů

Můžeme si najmout externí partnery, kteří budou provádět úkoly naším jménem, jako je poskytování IT služeb nebo marketing, správa tiskových zpráv, analýzy údajů nebo statistiku. Provádění těchto služeb může znamenat, že naši partneři, jak v rámci EU/EHP, tak mimo ně, budou moci získat přístup k Vašim osobním údajům. Společnosti, které naším jménem zpracovávají osobní údaje, s námi musejí vždy podepsat smlouvu, abychom byli schopni zaručit vysokou úroveň ochrany vašich osobních údajů i u našich partnerů.

Vaše osobní údaje nezveřejníme v žádném jiném rozsahu, než jaký je popsaný v této části.

Externí odkazy

Tyto informace o zpracovávání osobních údajů se týkají vašich údajů, které naše společnosti zpracovávají na svých webových stránkách. Naše webové stránky mohou někdy obsahovat odkazy na externí webové stránky nebo služby, které neovládáme. Pokud využijete odkaz na externí webové stránky, doporučujeme Vám, abyste se seznámili se zásadami zpracování osobních údajů a s informacemi o cookies, které pro příslušné webové stránky platí.

Vaše práva a právo podat stížnost

Podle platné legislativy o ochraně osobních údajů máte kdykoliv právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jsou zpracovávány, požadovat opravu chybných údajů, požadovat, abychom ukončili zpracovávání vašich údajů a smazali je. Dále můžete požadovat, aby bylo zpracovávání vašich osobních údajů omezeno, vykonávat práva související s přenositelností údajů, odvolat souhlas s konkrétním zpracováváním (v případech, kdy byl takový souhlas získán) a podat námitku proti zpracovávání osobních údajů. V takovém případě nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Rovněž máte kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s platnou legislativou v oblasti ochrany údajů.

Kontaktní údaje

Společnost PSG Construction a.s., PSG a.s., PSG Direction s.r.o. nebo PSG Služby a.s. je správcem údajů pro účely zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte nějaké otázky týkající se toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo chcete získat kontaktní údaje a informace o osobě odpovědné za záležitosti související s osobními údaji, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo poštou.

PSG Construction a.s.
Ochrana osobních údajů
Napajedelská 1552
765 02  Otrokovice

gdpr@psg.cz 

Jak pracujeme s vašimi údaji

Cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem zařízení, když procházíte a používáte webové stránky nebo jiné online služby, například pro účely umožnění určitých funkcí či pohybu na webových stránkách.

Cookies používáme ke zlepšení vašeho uživatelského komfortu, výběru jazyka, souhrnným statistikám o počtu návštěvníků webových stránek a k získání údajů o tom, jak jsou webové stránky používány. Tyto údaje nám umožňují rozvíjet a optimalizovat webové stránky.

Cookies jsou někdy používány ke shromažďování údajů, jež jsou považovány za osobní údaje, jako jsou IP adresy, ale ne osobních údajů, které jsou přímo přiřaditelné k vám jako jednotlivci. Cílem je vytváření personalizovaného a relevantního obsahu pro vás jakožto návštěvníka.

Cookies mohou být buď vymazány automaticky, když uživatel zavře svůj webový prohlížeč, nebo mohou být uloženy v uživatelově počítači za účelem usnadnění budoucích návštěv webových stránek 

 

Cookies třetích stran

Na webových stránkách jsou rovněž používána určitá cookies třetích stran. Taková cookies třetích stran jsou primárně určena ke zlepšení vašeho uživatelského komfortu, výběru jazyka, souhrnným statistikám o počtu návštěvníků webových stránek a získání údajů o způsobu používání webových stránek, ačkoliv v určitých případech mohou být používána třetí stranou pro její vlastní účely. K získání informací o cookies třetích stran, která najdete na těchto stránkách, a o tom, jak dlouho jsou uchovávána, prosím využijte následující odkazy.

 

Jak se vyhnout cookies

Pokud nepřijmete používání cookies, Váš webový prohlížeč může být nastaven tak, že automaticky odmítne ukládání cookies nebo Vás bude informovat pokaždé, když bude webová stránka požadovat uložení cookies. Dříve uložená cookies mohou být rovněž přes webový prohlížeč smazána.

Pokud váš webový prohlížeč odmítne cookies, může být funkčnost webových stránek omezena.

Sociální sítě

Tyto webové stránky někdy stahují obsah a využívají nástroje sdílení ze sociálních sítí. Tito dodavatelé tedy někdy mohou používat cookies na našich webových stránkách. Žádná z našich společností nemá žádný přístup k těmto cookies nebo údajům, které shromažďují, ani kontrolu nad nimi. Měli byste se podívat na příslušné webové stránky třetích stran, abyste získali další informace o těchto cookies a o tom, jak se můžete vyhnout jejich použití.

 

Přístup k osobním údajům a jejich oprava

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracovávání vašich osobních informací našimi společnostmi, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese gdpr@psg.cz