Stavíme pro budoucnost
Kariéra

Ochrana oznamovatele

Ochrana oznamovatele

V souladu s ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou oznamovatelé podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně nebo na žádost oznamovatele osobně.

Společnost PSG Construction a.s. tímto výslovně deklaruje, že vnitřní oznamovací systém je určen a jeho použití je rozhodnutím společnosti vyhrazeno pouze pro osoby, které pro společnosti PSG Construction a.s., PSG Direction s.r.o. a PSG a.s. vykonávají práci nebo jinou podobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i). Vnitřní oznamovací systém je uvedenými společnostmi sdílený.

Oznámení je možné podat prostřednictvím níže uvedené etické linky nebo s využitím kontaktů na příslušné osoby k výkonu činnosti podle § 11 zák. č. 171 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Etická linka PSG

 • E-mailem: eticka.linka@psg.cz

 • Osobně nebo poštou na adresu:
  PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, nebo
  PSG a.s. / PSG Direction s.r.o. Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice,
  vždy k rukám „Příslušné osoby“

 • Telefonicky (telefonní čísla „Příslušných osob“ viz níže)

 • Kombinace uvedených

Výkon compliance funkce a osoby příslušné k výkonu činnosti podle § 11 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Výkonem compliance funkce ve společnostech je pověřen úsek HR.

Kontaktními osobami a příslušnými osobami k výkonu činnosti podle §11 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou:

 • Personální ředitelka PSG Construction a.s.
  Pavla Houšťová, tel.: 773 611 999

 • Personalista/ka PSG a.s.
  Jana Dvorníková, tel.: 731 424 505

 • Vedoucí útvaru IT PSG Direction s.r.o.
  Ing. Pavol Minich, tel.: 731 424 592