Stavíme pro budoucnost
Kariéra

Naše vize a hodnoty

Naše poslání

Naším posláním je kvalitně stavět, být zákazníkům spolehlivým partnerem a pomáhat jim rozvíjet budoucnost.  

 

Vize

Být první volbou ve stavebnictví pro zaměstnance i zákazníky.

 

Motto

Stavíme pro budoucnost.

 

Hodnoty firmy

Odbornost

Máme odborně zdatné, profesně zkušené a samostatné zaměstnance, kteří dobře ovládají svoji práci a aktivně usilují o co nejlepší výsledky. Naše práce nás baví!

Férovost

Co slíbíme, to splníme. Dokončíme každou práci, kterou začneme. Stavíme na férovém jednání s našimi obchodními partnery i zaměstnanci. Máme společné hodnoty a budujeme dlouhodobé vztahy.

Tradice

Téměř stoletá historie naší firmy nás zavazuje myslet na budoucnost. Chceme udržet dobré jméno naší společnosti, navázat na práci našich předchůdců a připravit co nejlepší podmínky pro budoucí zákazníky a zaměstnance. Máme blízký vztah k regionu, podporujeme sportovní, kulturní i společenské dění.