Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
23. listopadu 2021

Bývalý objekt Chemoprojektu obsadí Alzheimer centrum

Realizaci Domova Alzheimer v Přerově jsme zahájili v průběhu léta. Jedná se o bývalý objekt Chemoprojektu, který dříve sloužil k administrativní činnosti.

Současný objekt bude sloužit seniorům se stařeckou demencí, proto bude výstavba obnášet kompletní vyčištění, vybourání většiny příček až na samotný skelet stavby. Následně budou doplněny statické vyzdívky, stropy a samotné monolitické betonáže, které umožní nástup všech řemesel.