Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
5. června 2023

Dokončená zakázka: parkovací dům u ZOO Ostrava

Ostravský závod PSG během necelého roku úspěšně zrealizoval zakázku na výstavbu dvoupodlažního parkovacího domu u ZOO Ostrava.

Parkovací dům je dvoupodlažní, včetně možnosti parkování na střeše, vystavěn byl mezi stávajícím dolním a horním parkovištěm u zoo. Stavba probíhala od června 2022 do května letošního roku a vyžádala si náklady ve výši bezmála 140 milionů korun bez DPH.

Parkovací objekt nabízí 195 parkovacích míst, šest stání pro motocykly a kolárnu pro 20 kol. Dvě parkovací stání (z celkové počtu) jsou vyhrazena pro nabíjení elektromobilů. Součástí stavby jsou toalety, včetně toalet bezbariérových.

Vybudována byla též retenční nádrž k nakládání s dešťovou vodou, vznikly nové pěší komunikace v areálu zoo i nové osvětlení. Projekt obsáhl úpravu stávajících parkovišť, přičemž parkoviště P3 je pokryto novým asfaltovým povrchem a opatřeno vodorovným dopravním značením. Veřejné osvětlení na ulici Michálkovická bylo upraveno a doplněno.

Jsem nesmírně rád, že se stavba podařila v plánovaném termínu, a že může sloužit našim návštěvníkům již od letošní letní sezóny. Poděkovat musím realizační firmě PSG Construction a. s., se kterou byla vynikající spolupráce,“ uvedl Jiří Novák, ředitel Zoo Ostrava.

Když jsme se stavbou parkovacího domu začínali, tak jsme investorovi slíbili, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom stavbu dokončili před začátkem další hlavní sezóny. Těší mě, že jsme náš slib splnili,“ řekl Tomáš Vaněk, ředitel ostravského závodu PSG Construction.

Foto: Lukáš Kaboň