Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
4. srpna 2020

Dostavba základní školy v Čelákovicích, o prázdninách se zprovozňuje

Nový třípodlažní objekt Základní školy v Čelákovicích s novou tělocvičnou postavilo PSG Construction tak, aby od začátku prázdnin bylo dílo předáno a škola se mohla začít připravovat na nový školní rok v novém areálu.

Realizované budovy jsou se starou školou propojeny krčkem.

„Přestože jsme na stavbě museli řešit řadu změn vyvolaných požadavky budoucího provozovatele, stavba měla prakticky bezproblémový průběh a za to musíme investorovi i našemu týmu poděkovat,“ uvedl výkonný ředitel PSG Construction Jaroslav Ševela.

Nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými sloupy s vyzdívkami, stropy jsou filigránové s dobetonávkou. Součástí přístavby školy je služební byt a v rámci dostavby byla realizována příprava plynové kotelny, areálový vodovod, kanalizace, přeložky areálového teplovodu a plynovodu nebo zpevněné plochy a komunikace.