HALY PRO PEGAS NONWOVES, NOVÁ TECHNOLOGIE JIŽ FUNGUJE

9. září 2019
Haly pro Pegas Nonwoves, nová technologie již funguje

Úprava současné výrobní haly a rekonstrukce přilehlé skladové haly, do nichž byla následně nainstalována nová speciální výrobní linka na netkané textilie společnosti Pegas Nonwovens ve Znojmě byla ukončena dle harmonogramu a vysokých nároků investora.

Pro nové umístění výrobní linky napříč halami bylo nutno provést vybourání stávajícího prefabrikovaného nosného železobetonového sloupu mezi halami a střešní konstrukci obou hal vynést pomocí přemosťující ocelové roznášecí konstrukce ukotvené do sousedících sloupů. Celá operace proběhla bez nutnosti demontáže opláštění.

Předmětem díla dále bylo provedení základů pro technologii výrobní linky. Ty spočívaly ve vybourání stávající podlahy, vybrání podloží, zhutnění a následném provedení nových železobetonových základů. S instalací linky dále souvisely stavební práce jako přeložky vnitřních inženýrských sítí, topení, požární vody a nová instalace zdravotechniky.