Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
7. dubna 2020

Hamé Babice má připravenu halu k instalaci výrobní linky

Výrobní a skladovací halu pro potravinářský gigant Hamé Babice předalo PSG Costruction tak, aby investor mohl v termínu začít instalovat moderní technologii k výrobě potravinářských produktů.

Dvoupodlažní hala z železobetonového prefabrikovaného skeletu založeném na pilotách a opláštěná fasádními panely nebyla pro PSG zvláště náročnou stavbou. Komplikovanost se ale ukrývala ve stísněném a omezeném prostoru staveniště uvnitř areálu firmy.

„Na stavbě se objevily i další těžkosti, především pozůstatky starého objektu, který byl objeven až při provádění spodní stavby. Náš projektový tým se ale se všemi překážkami vypořádal a stavbu předal dle harmonogramu,“ uvedl výkonný ředitel PSG Construction Jaroslav Ševela a doplnil, že i všechny další projekty PSG v současné složité koronavirové době staví v souladu s přáními investora.