Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
15. září 2023

Jsme Férový zaměstnavatel Zlínského kraje

Po výhře v anketě Zaměstnavatel regionu si společnost PSG Construction vysloužila také cenu Férový zaměstnavatel Zlínského kraje.

První místo v anketě Férový zaměstnavatel Zlínského kraje, která oceňuje zaměstnavatele usilující o odpovědný a férový přístup k zaměstnancům, o možnosti sladit jejich pracovní a soukromý život a také o rovné příležitosti pro všechny zaměstnance, jsme získali v kategorii od 51 do 250 zaměstnanců.

Ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje nás letos těší o to více, že konkurence byla opravdu silná. Zvučná jména firem s tradicí v regionu, který hodně staví na plastikářském a strojírenském průmyslu, nám přesto nestačila. Body dle hodnotících kritérií jsme nasbírali mimo jiné za to, že se nám daří kolegům zajišťovat soulad mezi pracovním a rodinným životem, staráme se o jejich zdraví i fyzickou kondici. Navíc podporujeme týmovost i díky vlastním charitativním projektům,“ popisuje Pavla Houšťová, personální ředitelka stavební skupiny PSG.

U přihlášených organizací hodnotila komise například to, zda svým zaměstnancům nabízejí pružnou pracovní dobu, jaké poskytují benefity, jestli podporují prorodinné aktivity, zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo jakým způsobem podporují společenskou odpovědnost.

Nové kolegy nelákáme na širokou nabídku benefitů, i když už jich máme přes dvacet, ale právě na férovost, za kterou si stojíme. A to se nám opět vyplatilo. Děkujeme našim zaměstnancům za důvěru a chuť společně táhnout za jeden provaz. Bez jejich nadšení by se nám ocenění sbírala hůře. Hodnotící komisi patří dík za objektivní ocenění naší práce,“ dodává Pavla Houšťová.

Anketu organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou ve Zlíně a Regionální radou Českomoravské konfederace odborových svazů Zlínského kraje. Ocenění zástupcům vítězných firem předali hejtman Radim Holiš, statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová a ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Renata Brázdilová.

 

Foto: Luděk Ovesný