Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
15. března 2011

Konsolidované výnosy skupiny PSG v roce 2010 dosáhly 6,7 miliardy korun

Dle předběžných výsledků za rok 2010 dosáhla skupina PSG konsolidovaných výnosů ve výši 6,7 miliardy korun. Díky teritoriální a oborové diverzifikaci mezi stavební činností a energetikou se PSG podařilo dosáhnout plánovaných výsledků v roce 2010 a současně připravit nové projekty pro následující období.<br />„Je pro nás důležité, že jsme i přes složitou situaci na domácích i zahraničních trzích, které byly a stále jsou významně postiženy hospodářskou krizí, dokázali udržet naše tržby stabilní. To byl v loňském roce jeden ze základních úkolů,“ uvedl Martin Černoušek, generální ředitel PSG – International a. s., která je vedoucí společností skupiny.

Dle předběžných výsledků za rok 2010 dosáhla skupina PSG konsolidovaných výnosů ve výši 6,7 miliardy korun. Díky teritoriální a oborové diverzifikaci mezi stavební činností a energetikou se PSG podařilo dosáhnout plánovaných výsledků v roce 2010 a současně připravit nové projekty pro následující období.
„Je pro nás důležité, že jsme i přes složitou situaci na domácích i zahraničních trzích, které byly a stále jsou významně postiženy hospodářskou krizí, dokázali udržet naše tržby stabilní. To byl v loňském roce jeden ze základních úkolů,“ uvedl Martin Černoušek, generální ředitel PSG – International a. s., která je vedoucí společností skupiny.
Hlavními oblastmi, kde skupina PSG realizovala svůj obrat je stavební činnost, která tvořila 68 procent, energetika se 24 procentní podílem na obratu a dále vlastní výroba železobetonových a ocelových konstrukcí. Největší část tržeb byla realizována v Ruské federaci, což bylo 68 procent, v České republice pak 25 procent a zbývající část na dalších zahraničních trzích.
Mezi významné realizace v Ruské federaci patřila například stavba paroplynové elektrárny Kurgan, modernizace výroby v Magnitogorském metalurgickém kombinátu nebo logistické centrum Noginsk. V České republice to byla výstavba Meziskladu vyhořelého jaderného paliva pro Jadernou elektrárnu Temelín nebo Kongresové centrum ve Zlíně od známé architekty Evy Jiřičné.

Patrik Kamas