LABORATOŘE EMERSONU V MIKULOVĚ PŘIPRAVENY K TESTOVÁNÍ

10. října 2019
Laboratoře Emersonu v Mikulově připraveny k testování

Objekt laboratoří společnosti Emerson Climate Technologies, s.r.o. v Mikulově byl ze strany PSG dokončen a předán k užívání. Nad rámec původních požadavků bylo realizováno ještě parkoviště a asfaltové komunikace.

Samostatně stojící budova laboratoří určených pro provádění zkoušek při vývoji a testování kompresorů je dvoupodlažní s železobetonovým skeletem opláštěným sendvičovými panely. S ohledem na to, že se v laboratořích bude pracovat s výbušnými látkami, byly kladeny specifické nároky na vzduchotechniku a MaR.

Stavba v Mikulově je zaříznuta do terénu, proto byly provedeny opěrné stěny ze dvou stran celého objektu. Jejich výška je téměř 4 metry a délka přes 100 metrů. Vnitřní stěny jsou provedeny z pohledových tvarovek Liapor, podlahy jsou epoxidové a součástí dodávky bylo také provedení přeložky stávající plynovodní přípojky, která procházela v prostoru objektu. Realizovány byly i přípojky požární a pitné vody, kanalizace a plynu.