Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
30. května 2011

Lidé mohou začít využívat nové koupaliště, které na největším sídlišti postavilo PSG

Areál moderního koupaliště Panorama na Jižních Svazích, největším sídlišti ve Zlíně, slavnostně předalo radnici i lidem do užívání PSG. To zajímavou stavbu realizovalo ve sdružení s firmou SMO a na to, aby terasové koupaliště s krásným výhledem na Zlín postavilo, potřebovalo zhruba rok. Po slavnostním předání, kterého se zúčastnila řada hostů, začalo koupaliště hned další den sloužit veřejnosti.

Areál moderního koupaliště Panorama na Jižních Svazích, největším sídlišti ve Zlíně, slavnostně předalo radnici i lidem do užívání PSG. To zajímavou stavbu realizovalo ve sdružení s firmou SMO a na to, aby terasové koupaliště s krásným výhledem na Zlín postavilo, potřebovalo zhruba rok. Po slavnostním předání, kterého se zúčastnila řada hostů, začalo koupaliště hned další den sloužit veřejnosti.
Areál koupaliště je dispozičně rozdělen do několika celků, které zahrnují provozní budovu, venkovní bazény a zpevněné plochy, travnaté odpočinkové plochy a parkoviště s příjezdovou komunikací. Ve venkovních zpevněných plochách jsou umístěny čtyři betonové bazény s povrchovou úpravou bazénovou folií – plavecký bazén 25 m, relaxační bazén, dětský bazén, dojezdový bazén pro skluzavku a tobogán.
Koupaliště bude sloužit výlučně pro rekreaci a odpočinek na dosud nevyužitém velmi špatně přístupném jižním svahu.