Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
17. června 2020

Nová bourárna a expedice pro Těšínské Jatky hotova

Novou bourárnu masa a expedici pro firmu Těšínské Jatky zrealizovalo PSG Construction za devět měsíců. Postavena byla nová ocelová hala a sociální zázemí.

„Největší nároky v průběhu stavby kladl investor na provedení betonových podlah včetně epoxidových stěrek, chlazení bourárny a expedice masa, a samozřejmě také na kvalitu chladírenských dveří a celkové opláštění. Teplota uvnitř celého objektu musí být trvale zajištěna na 2 až 4 °C,“ uvedl výkonný ředitel PSG Construction Jaroslav Ševela.

Z důvodu změny technologie jatek bylo také nutné v průběhu stavby provést lokální úpravy stavební části, kompletní změnu elektroinstalace a úpravu chlazení včetně navýšení výkonu chladicí jednotky. Kolaudace stavby proběhla na konci května 2020.