Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
3. února 2021

Nový multifunkční dům OKO nabídne prostory pro obchody, kanceláře a ordinace

Na konci prosince jsme zahájili pro investora OBEK servis, a. s. zakázku OKO – rekonstrukce objektu.

Původní budova byla ve Zlíně známá jako sídlo zlínského projekčního ústavu STAVOPROJEKT Zlín, později sloužila S-Projektu. Tento objekt se nachází ve svém původním stavu z roku 1957. Nová podoba budovy OKO získá rozměr multifunkčního domu nabízejícího prostory pro kanceláře, ordinace a obchody.

Kompletní rekonstrukce zahrnuje jak samotnou obálku objektu (fasády, hliníkové výplně), tak vnitřní úpravy (demontáž stávajících příček, bourání podlah, doplnění statického vyztužení objektů, realizace nových dispozic a technologických tras). Součástí projektu je také vybudování zcela nového parkovacího objektu a úprava přilehlých venkovních ploch. Rekonstrukce probíhá za provozu, jelikož ve dvou patrech budovy nadále fungují nájemci investora, což pro nás znamená značné ústupky při realizaci a postupu prací na stavbě.