Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
5. června 2020

Odborné semináře, příležitost jak být zaměstnancům blíže a naslouchat jim, uvádí výkonný ředitel

Našim dlouhodobým záměrem je řídit a budovat PSG jako moderní firmu. S tím také souvisí zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců ve všech dovednostech.

Využili jsme proto dotačního programu Výzva 97 a realizujeme řadu vzdělávacích seminářů pro THP pracovníky PSG Construction a.s.

Zaměstnanci mají za sebou již sadu úspěšných workshopů a školeních. Primární jsou školení měkkých dovedností, zejména komunikace, řešení konfliktů, obchodní dovednosti a rovněž předání si vzájemných zkušenostní z dění na stavbách a řízení procesů.

Semináře jsou rozděleny do několika etap v horizontu dvou let, 2020 a 2021, během kterých každý zaměstnanec absolvuje minimálně 40 hodin. Jsou strukturovány dle profesí a zaměření jednotlivých zaměstnanců. Klasické odborné semináře jsou jednodenní workshopy. Dále jsou výjezdní semináře které se konají na jaře a podzim. Jedná se o dvoudenní akce, kdy během dne probíhá workshop a večer mají zaměstnanci příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy. „Odborné semináře beru jako příležitost být zaměstnancům blíže a naslouchat jim.“ Uvedl výkonný ředitel Ing. Jaroslav Ševela, který se účastní diskuzní části workshopů. Ta je považována za důležitou součást celého programu.

Témata workshopů stanovilo vedení společnosti na základě výstupů hodnocení zaměstnanců a aktuálních potřeb.

Mimo dotační program výzvy 97 probíhají povinné školení  i pro dělnické profese. Proběhlo také školení v IT dovednostech a školení Excelu.

Projekt vzdělávání zaměstnanců podporuje celkovou strategii, budovat PSG jako společnost, která bude na trhu první volbou našich zákazníků i zaměstnanců.