Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
22. března 2023

Po 16 letech postavíme pro Emerson druhou výrobní halu

Podepsali jsme smlouvu o dílo se světově uznávanou technologickou společností Emerson na výstavbu výrobní haly.

Tým z brněnského závodu PSG pod vedením projektového manažera Ing. Davida Ševčíka v dubnu zahájí realizaci druhé výrobní haly v mikulovském areálu společnosti Emerson Climate Technologies, s.r.o., která patří ke světové špičce v oboru chladících a klimatizačních jednotek. Výstavba výrobní haly o půdorysných rozměrech 165,4 x 60,4 m by měla být dokončena za šestnáct měsíců, zhruba v polovině roku 2024.

„Podpisem smlouvy navazujeme na úspěšnou spolupráci z let 2006-2007, kdy jsme pro Emerson postavili v Mikulově první výrobní halu. Bylo to sice už před šestnácti lety, ale první budova vypadá stále jako nová díky svému nadčasovému vzhledu a provedení. Velmi si vážím spolupráce se společností Emerson a věřím, že výstavba druhé výrobní haly jen prohloubí naše dlouhodobé dobré vztahy, na jejichž vytváření se aktivně zaměřujeme. Obecně se vždy v maximálně míře snažíme být investorovi při realizaci stavby partnerem a u této zakázky tomu nebude jinak,“ uvedl Peter Surovič, výkonný ředitel a předseda představenstva PSG Construction.

Nová výrobní hala bude spojena se stávající budovou dvoupatrovým krčkem, ve kterém bude jak komunikační koridor, tak zázemí pro technologii ÚT, VZT a chlazení. Hala bude rozdělena dvěma příčnými stěnami na tři části. V první části bude umístěna prášková lakovna, ve druhé části se budou nacházet mimo jiné tři výrobní a kompletační linky nebo prostor kontroly a předmontáží, poslední část bude určená jak pro příjem komponentů a hotových částí pro výrobu, tak pro expedici produktů. Ve výšce 4,5 m vytvoříme po celé délce haly ochoz, z něhož bude zajištěn přístup do jednotlivých místností 2.NP spojovacího krčku. Uvnitř haly bude podél západní stěny haly umístěna hlavní komunikace o šířce 4 m.

Nakládka a vykládka kamionů bude umístěna na jižním štítu v osmi nakládacích boxech s těsnícím límcem a vyrovnávacími můstky o nosnosti šest tun. Připravíme zde také samostatnou dvouramennou rampu pro vjezd vysokozdvižným vozíkem z venkovního prostoru nakládací plochy do skladu.

Začátek spolupráce mezi PSG a Emersonem se datuje do roku 2006, kdy jsme zahájili výstavbu první výrobní haly. V první etapě jsme realizovali hlavní skladovací a výrobní objekt s administrativní přístavbou o rozměrech 135 x 90 m včetně komunikací a dopravního napojení, parkovišť, aj. Ve II. etapě poté vznikla jednopodlažní přístavba o rozměrech 15 x 90 m a rozšíření parkovacích ploch. Na spolupráci jsme navázali v roce 2018, kdy jsme uskutečnili výstavbu I. etapy nové budovy laboratoří.

 

Název stavby: Výstavba výrobní haly II a parkovacích míst

Termín realizace: 1.4.2023 – 31.7.2024

Investor: Emerson Climate Technologies, s.r.o.

Závod: Brno

Projektový manažer: Ing. David Ševčík

Zastavěná plocha: 10 769 m2

Obestavěný prostor: 126 850 m3

Zpevněné plochy: 2 650 m2

Komunikace: 2 435 m2