Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
3. srpna 2021

Prefabrikované rámy jako architektonický prvek

Společnost PSG a.s. vyrobila prefabrikované rámy jako architektonický prvek výškových budov. Tyto rámy byly vyrobeny v atypických ocelových formách, jsou lichoběžníkového průřezu s oblými vnitřními rohy.

Zcela atypickým a u nás doposud nerealizovaným architektonickým prvkem na fasádách dvou výškových budov je 208 kusů prefabrikovaných rámů a polorámů, které jsou zavěšovány až po finálním provedení fasádního pláště. Rámy jsou zavěšovány na dodatečně kotvené ocelové kování, které umožňuje rektifikaci rámu, po jeho montáži, ve všech třech směrech. Důvodem je požadavek na konstantní šířku svislých a vodorovných spár mezi rámy a mezi vnitřními rohy, která je 50 mm.

Vzdálenost rámů od fasádního pláště je 45mm a v tomto stísněném prostoru se rovněž realizuje vlastní rektifikace a propojení rámů.

Montáž probíhá věžovými jeřáby. Do 4.patra jsou rámy osazovány z venkovní montážní plošiny. Od 5.patra je osazování rámů prováděno ze speciálně zkonstruované výsuvné plošiny, která vyčnívá 2,50m před líc fasády, skrz okenní otvor.

Po osazení rámu je výsuvná plošina zdemontována a jeřábem přesunuta do vyššího patra, kde je opětovně zasunuta a nedestruktivně ukotvena ke konstrukci.      

Vnější rozměry rámů jsou 4,30m x 3,00m a váží 2 tuny.