Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
2. května 2023

Premiérová účast PSG na akci Týden betonu 2023 na ČVUT

Odbornou přednáškou jsme se zapojili do třetího ročníku akce Týden betonu 2023, který pořádala Fakulta stavební ČVUT v Praze.

O prezentaci skupiny PSG a našich zkušeností s moderními postupy betonáže se postaral ředitel výroby Ing.Miloš Horňák. Ten studenty pomocí praktických příkladů seznámil s postupy oprav stávajícího železobetonového skeletu pomocí lepených uhlíkových lamel, které byly použity k opravě stropní konstrukce na VUT v Brně, a také s použitím vylehčovacích boxů při betonáži stropů na stavbě vývojového aprodukčního centra společnosti CROSS.