PSG CONSTRUCTION DOKONČILO RESTAURACI V GLOBUSU

13. listopadu 2017
PSG Construction dokončilo restauraci v Globusu

PSG Construction předalo do užívání zdařilou rekonstrukci restaurace v hypermarketu Globus v Opavě.

PSG Construction předalo do užívání zdařilou rekonstrukci restaurace v hypermarketu Globus v Opavě. Předmětem zakázky byla vestavba nové restaurace a jejího kompletního zázemí. V rámci prostoru pasáže bylo také realizováno její nové dispoziční řešení, jednalo se o přesun nájemních jednotek a zákaznických toalet. Práce na restauraci začaly v květnu a skončily na počátku listopadu roku 2017.