Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
21. července 2020

PSG Construction získalo ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2020

PSG Construction získalo ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2020.

Zlínský kraj ocenil ty zaměstnavatele, kteří se starají o rovné podmínky svých zaměstnanců, pomáhají jim sladit jejich pracovní a rodinný život a nezapomínají ani na společenskou odpovědnost. Hodnotilo se několik desítek kritérií, mezi kterými byly například poskytování pružné pracovní doby, vzdělávání zaměstnanců nad rámec povinného vzdělávání, poskytování firemního automobilu i pro soukromé účely a jiné firemní benefity.

Ještě do nedávna firma PSG uváděla na svém billboardu, že staví na férovém jednání. Teď jim jejich slova Zlínský kraj společně s Hospodářskou komorou Zlínského kraje zpečetili v anketě Férový zaměstnavatel Zlínského kraje, kde získala první místo v kategorii střední organizace.

„Máme velkou radost, že jsme získali ocenění férový zaměstnavatel. Obzvláště je cenné, že o tom rozhodla nezávislá autorita. Vnímáme to jako ohodnocení naší personální práce a přístupu k zaměstnancům. Věřím, že i naši zaměstnanci pozitivně vnímají atmosféru v naší společnosti a férové jednání zaznamenávají v každodenní praxi. Je to pro nás signál, že dlouhodobé prosazování firemních hodnot, mezi které patří férovost, má smysl a budeme v tom dále pokračovat. “ Uvedl výkonný ředitel firmy PSG Construction Ing. Jaroslav Ševela.

„Dlouhodobě se snažíme vytvořit příjemné pracovní prostředí, aby se zaměstnancům u nás líbilo, měli podmínky pro své uplatnění a neměli důvod odcházet. Budujeme dlouhodobé vztahy. Nestavíme tedy jen stavby, ale budujeme také funkční týmy sebevědomých odborníků, kteří si dobře uvědomují, co je stavařská pokora“, dodává Ing. Jaroslav Ševela.