Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
26. června 2020

PSG odhalilo nový vizuální styl a logotyp

Téměř stoletá historie nás zavazuje myslet na budoucnost, nový logotyp to potvrzuje.

Jelikož brzy budeme na trhu jako firma sto let, snažíme se průběžně myslet na budoucnost s cílem udržet dobré jméno naší společnosti, navázat na práci našich předchůdců a připravit co nejlepší podmínky pro zákazníky i zaměstnance. Ruku v ruce s tím jde i nový vizuální styl a logotyp, který jsme vytvořili v rámci projektu „PSG Budoucnost“, jež zahrnuje řadu aktivit rozvoje a modernizace firmy, uvedl Ing. Jaroslav Ševela, výkonný ředitel PSG Construction a.s.

Cílem redesignu bylo vytvořit skupině PSG vizuální identitu, která umožní prezentovat značku napříč širokým spektrem aplikací, jak při hlavní činnosti skupiny v off-line i online prezentaci nebo při sponzorských či jiných aktivitách. „Chceme, aby značka byla snadno rozpoznatelná a zapamatovatelná. Stejně tak chceme prezentovat naši činnost, kterou vystihuje motto „Stavíme pro budoucnost“ a podpořit náš směr, být první volbou pro zákazníky i zaměstnance“, dodává Ing. Jaroslav Ševela.

Geneze značky PSG

Za dobu téměř stoleté působnosti na trhu prošel jednotný vizuální styl PSG několika změnami. První varianta logotypu z padesátých let dvacátého století byla inspirována symbolem nosníku, představující činnost společnosti a obor, kterým se zabývala. Tento symbol byl doplněn o zkratku PSG, tehdy nově přejmenované stavební společnosti „Průmyslové Stavby Gottwaldow“. Kombinace nosníku a zkratky vytvořilo nadčasový grafický element, který slouží jako vodítko pro úpravu jednotného vizuálního stylu.

V devadesátých letech došlo k úpravě původní varianty logotypu. Změna se týkala především zjednodušení konstrukčního prvku nosníku na pět segmentů a také typografie PSG umístěné nad tímto symbolem, jež měla méně technický charakter. Došlo také ke zmenšení výšky logotypu a tím i k slabší čitelnosti v rámci prezentace. Vizuální styl přinesl mimo zmíněné změny také novou barevnost a prezentoval tak důstojnou a tradiční firmu s dlouholetou tradicí, což se odrazilo i na tom, jak se vizuální styl a společnost prezentuje dodnes. Od devadesátých let je považováno PSG nikoliv jako zkratka, ale jako hlavní název celé stavební skupiny.

PSG rebranding 2020

Nový vizuální styl respektuje a čerpá z historické původní varianty logotypu v návaznosti na jeho redesign z devadesátých let. Hlavním cílem úpravy loga bylo vytvořit soulad mezi typografickou částí logotypu a symbolu v jeho spodní části. V symbolu, nosníku, znázorňující činnost společnosti, došlo k úpravě segmentů – trojúhelníků z původních 35° na 45°. Tato změna slouží jako výchozí konstrukční pravidlo pro tvorbu nového vizuálního stylu, a navíc přináší značce lepší čitelnost při její prezentaci. Díky modularitě nového vizuálního stylu je možné vytvořit široké spektrum aplikací. Při dodržování specifických pravidel nastavených v grafickém manuálu lze vytvořit atraktivní a zapamatovatelnou značku, která přinese vizuální atraktivitu nejen ve vztahu k obchodním partnerům, ale také v rámci interní komunikace a atmosféry.

Redesign značky je vytvořen s pokorou k tradici a zároveň nám nabízí kreativní prostor pro její propagaci v rámci marketingových aktivit. Pod tvorbou nového vizuálního stylu se podepsalo zlínské brandingové studio modeststudio.cz.

PSG rebranding 2020