Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
17. června 2011

PSG opět získalo ocenění ČEKIA Stability Award

PSG také letos získalo prestižní ocenění ČEKIA Stability Award za rok 2010, které je samostatnou kategorií žebříčku CZECH TOP 100. Hodnocení ČEKIA Stability Award měří stabilitu jednotlivých společností, když poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucího rizika, která je vyjádřena ČEKIA Stability Ratingem. Držitelem hodnocení je za stavební skupinu PSG akciová společnost PSG - International.

PSG také letos získalo prestižní ocenění ČEKIA Stability Award za rok 2010, které je samostatnou kategorií žebříčku CZECH TOP 100. Hodnocení ČEKIA Stability Award měří stabilitu jednotlivých společností, když poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucího rizika, která je vyjádřena ČEKIA Stability Ratingem. Držitelem hodnocení je za stavební skupinu PSG akciová společnost PSG - International.
„Opakované umístění v tomto žebříčku dokládá naše důležité postavení na trhu i transparentnost společnosti ve vztahu k hospodářským výsledkům nebo vlastnické struktuře. Zařazení mezi tyto firmy je i nadále signálem směrem k našim zákazníkům a partnerům, že značka PSG je seriozním a stabilním partnerem,“ uvedl generální ředitel PSG Martin Černoušek.
Ocenění ČEKIA Stability Award zvyšuje důvěryhodnost a prestiž firem na trhu, čímž firmám přináší řadu marketingových i obchodních benefitů. Zároveň deklaruje, že společnost, která toto ocenění používá, praktikuje politiku otevřené komunikace, poskytuje dostatek informací o výsledcích svého hospodaření nebo vlastnické struktuře, což jsou nedílné součásti samotného hodnocení ČEKIA Stability Rating.