Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
8. února 2012

PSG staví výrobní závod Pegasu v Egyptě

Na začátku roku 2012 bylo úspěšně završeno stavební řízení a obdrženo stavební povolení na výstavbu Výrobního závodu PEGAS v Egyptě. Stavební práce pod vedením týmu PSG tak byly ihned započaty dle plánovaného harmonogramu. Skupina PSG pomocí místních dodavatelů zahájila zemní práce na objektu výrobní haly i skladu. Následovat budou monolitické železobetonové konstrukce, zejména suterénu výrobní haly, které slouží pro ukotvení technologické linky.

Na začátku roku 2012 bylo úspěšně završeno stavební řízení a obdrženo stavební povolení na výstavbu Výrobního závodu PEGAS v Egyptě. Stavební práce pod vedením týmu PSG tak byly ihned započaty dle plánovaného harmonogramu. Skupina PSG pomocí místních dodavatelů zahájila zemní práce na objektu výrobní haly i skladu. Následovat budou monolitické železobetonové konstrukce, zejména suterénu výrobní haly, které slouží pro ukotvení technologické linky.

Egyptský závod na netkané textilie je realizován v průmyslové zóně u města 6th October, a bude tvořen několika objekty jako je výrobní linka, sklad, administrativní budova a pomocné provozy. Společnost PSG je generálním dodavatelem stavební části. Termín dokončení je naplánován na polovinu roku 2013. Pro PSG se jedná o návrat na teritorium blízkého východu, kde již v minulosti firma realizovala stavební a investiční projekty.