Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
23. července 2013

PSG zahájilo“ Ekologizaci a obnovu teplárny v Plané nad Lužnicí“

Skupina PSG zahájila “Ekologizaci a obnovu teplárny v Plané nad Lužnicí“, která je pro PSG po řadě zahraničních realizací první komplexní dodávkou energetického zdroje v České republice a zároveň jde o první energetický projekt s použitím pístových motorů.

Skupina PSG zahájila “Ekologizaci a obnovu teplárny v Plané nad Lužnicí“, která je pro PSG po řadě zahraničních realizací první komplexní dodávkou energetického zdroje v České republice a zároveň jde o první energetický projekt s použitím pístových motorů.
„Tato realizace je pro PSG o to důležitější, že po dodávkách velkých elektráren na klíč v Ruské federaci dostáváme možnost prokázat naše schopnosti v oblasti energetiky také na domácím trhu. Jsem přesvědčen, že prokážeme naši odbornost a tato realizace pro nás bude referencí pro další domácí energetické projekty,“ uvedl generální ředitel PSG Tomáš Krones.
Práce jsou naplánovány do konce srpna 2015 a zahrnují kompletní obnovu stávajícího uhelného zdroje. Ta spočívá v nahrazení dvou práškových uhelných kotlů o výkonu 65 t/h dvěma novými fluidními kotli o výkonu 2 x 40 t/h. Nové koncepční řešení zahrnuje rovněž instalaci čtyř nových plynových spalovacích pístových motorů s generátory o celkové instalované kapacitě cca 38MWe.