Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
13. ledna 2012

PSG získalo osvědčení, které umožňuje seznamovat se s tajnými informacemi

Společnost PSG-International a.s., která je největší firmou ze skupiny PSG, se stala držitelem Osvědčení podnikatele Národního bezpečnostního úřadu České republiky, který jí umožňuje seznamovat se s utajovanými informacemi do stupně utajení "TAJNÉ". Důležitý dokument byl udělen k 20. prosinci roku 2011 a doba jeho platnosti je až do konce roku 2018. Celý proces získání ocenění trval deset měsíců.

Společnost PSG-International a.s., která je největší firmou ze skupiny PSG, se stala držitelem Osvědčení podnikatele Národního bezpečnostního úřadu České republiky, který jí umožňuje seznamovat se s utajovanými informacemi do stupně utajení "TAJNÉ". Důležitý dokument byl udělen k 20. prosinci roku 2011 a doba jeho platnosti je až do konce roku 2018. Celý proces získání ocenění trval deset měsíců.

„Poté, kdy jsme v roce 2010 získali certifikát NBÚ na stupeň utajení „Důvěrné“, je to pro nás další důležitý mezník, který nám otevírá cestu k novým strategickým zakázkám. Zároveň posiluje naši konkurenceschopnost, a to nejen v oblasti energetiky a výstavby energetických celků na klíč, a potvrzuje vysokou míru důvěryhodnosti značky PSG,“ uvedl generální ředitel Martin Černoušek.