Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
10. prosince 2021

Realizujeme novou halu pro našeho dlouhodobého zákazníka LAPP

Novostavba I. etapy třípodlažní výrobní a skladovací haly s technickým zázemím a vnějšími komunikačními plochami navazuje na předchozí realizace pro stejného zákazníka z let 2008 – hlavní objekt, respektive 2016 – přístavba.

Termín realizace je srpen 2021 až září 2022. Součástí nově budovaného objektu jsou podzemní garáže, jednopatrový sklad, dvoupatrová výrobní část a třípatrový administrativní vestavek. Konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet opláštěný sendvičovými stěnovými panely a skládaným střešním pláštěm. V rámci II. etapy výstavby se do budoucna počítá s rozšířením výrobní a skladovací části.