Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
21. února 2022

Rezidence Nová Tržnice, Veselí nad Moravou

Výstavba polyfunkčního domu „C “se blíží do svého zdárného konce.

Aktuálně na stavbě probíhá kompletace koncových prvků a finalizace povrchů v obytné části, jejíž termín předání je na konci dubna. V komerční části dokončujeme práce profesí a komplementujeme koncové prvky ke květnovému předání. 

Na hotové venkovní plochy plynule navázaly práce na revitalizaci parkové části sídliště Chaloupky, územně patřící k Rezidenci. V rámci zakázky nás zde čeká vybudování cyklostezky, workoutového a psího hřiště a také instalace několika dětských atrakcí.