Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
24. června 2021

Slavnostní poklepání základního kamene stavby 2. FL UK v Praze

V přátelském duchu se neslo poklepání základního kamene na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Připraven byl netradiční kámen ve tvaru pelikáního vejce a neurologická kladívka, typické pro lékařskou fakultu.

Po úvodním vystoupení žesťového dua následovaly proslovy významných hostů. Postupně promluvili za MŠMT Ing. Michal Plechatý, ředitel Odboru administrace projektů vysokých škol; za UK prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu; za 2. LF UK děkan fakulty prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc, a za PSG, Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva PSG Construction.

V nové budově 4. etapy teoretických ústavů, která by měla být dokončena ve 3. čtvrtletí roku 2022, vznikne mj. posluchárna pro 220 osob a další učebny a seminární místnosti, denní bufet a studentský klub.

 

Foto: Michal Hladík