Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
27. února 2020

Stavba domu veterinární medicíny v Kuřimi dokončena

Výstavba Polyfunkčního domu veterinární medicíny v Kuřimi, která trvala od února 2019, byla po zhruba roce úspěšně dokončena, ladí se jen poslední detaily.

„V průběhu výstavby bylo nutné zajistit připravenost pro veterinární technologie, které budou nainstalovány až po skončení našich stavebních prací. Jsme rádi, že jsme tuto stavbu zvládli dle požadavků investora a vše je připraveno,“ uvedl Michal Krzyžanek, ředitel závodu Brno společnosti PSG Construction.

Polyfunkční dům kliniky se skládá z jednopodlažní skladové části a třípodlažní administrační části o celkové zastavěné ploše 2 tisíce metrů čtverečních. Nosná část je tvořena železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí, která byla zhotovena a smontována společností PSG a.s. Nosná konstrukce je založena na hlubinných pilotách. Opláštění objektu je tvořeno kombinací sendvičových panelů pro skladovací část a vyzdívkou s kontaktním zateplovacím systémem pro administrativní část. Zastřešení objektu je tvořeno konstrukcí nosných trapézových plechů, na kterých bude realizované zastřešení s klasickým pořadím vrstev.