Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
6. června 2019

Stavba školy v Čelákovicích začala!

Pražský závod PSG dlouho čekal na vyrozumění investora, že je možné začít s výstavbou základní školy v Čelákovicích. V pátek 17. května poklepem na základní kámen ředitel pražského závodu PSG Construction Ing. Martin Vaňač, ve společnosti náměstkyně ministra školství RNDr. Zuzany Matouškové, starosty města Čelákovice Ing. Josefa Pátka, místostarosty Ing. Petra Studničky, Ph.D., a dalších hostů slavnostně zahájil projekt „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“.

V pátek 17. května poklepem na základní kámen ředitel pražského závodu PSG Construction Ing. Martin Vaňač, ve společnosti náměstkyně ministra školství RNDr. Zuzany Matouškové, starosty města Čelákovice Ing. Josefa Pátka, místostarosty Ing. Petra Studničky, Ph.D., a dalších hostů slavnostně zahájil projekt „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“.

Studny z minulého století

„Stavbu za necelých 75 milionů korun jsme zahájili zemními pracemi. Ty byly provedeny za pečlivého dohledu pracovníků Muzea v Čelákovicích, zajišťujících pro investora archeologický dohled. Tito odborníci si nyní staveniště převzali k záchrannému archeologickému výzkumu. Než jsme se k němu prokopali, tak naši pracovníci zjistili pod povrchem „schované“ novější, bohužel nemalé překážky hladkého průběhu stavby. Těmi byly studny z počátku minulého století, nefunkční topné kanály ze stejné doby, množství kabelů a plynového potrubí,“ uvedl ředitel pražského závodu Martin Vaňač. 

Uděláme maximum

„Už dnes víme, že díky uvedeným skutečnostem slíbený termín deseti měsíců nebude konečný, přesto uděláme maximu pro to, aby žáčci po doplnění prostor o vybavení ve školním roce 2020/2021 nabývali svých vědomostí v krásném novém prostředí,“ uzavřel ředitel pražského závodu.