Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
27. února 2023

Stavíme novou sportovní halu ve Frenštátě pod Radhoštěm

Zvítězili jsme ve veřejné zakázce Moravskoslezského kraje na novostavbu sportovní haly ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Novostavba sportovní haly v blízkosti stávajících školních budov bude kromě studentů sloužit také městským spolkům a organizacím. Novostavba z ocelové konstrukce zahrnuje hlavní hrací plochu o rozměrech 40 x 20 m s tribunou pro 300 diváků, malým sportovním sálem 20,50 x 12,44 a zázemí. Součástí projektu je také revitalizace navazujícího parteru a veřejných ploch, která spočívá v terénních a sadových úpravách v místě stávajících venkovních hřišť.

Samotná sportovní hala je navržena jako ocelová skeletová konstrukce s ocelovými příhradovými střešními vazníky, střešními atikami vytvářející dojem surového tvaru kubusu. Zázemí sportovní haly tvoří kolem ní límec, který přispívá k optické eliminaci výšky objektu. Zázemí haly je navrženo jako stěnový systém se stropními železobetonovými panely s plochou střechou.

Podnož haly v podobě zázemí je navrženo v provedení fasády v imitaci betonu s rozměrnými prosklenými plochami z výkladců s bezrámovým zasklením, umožňující optické propojení interiéru s exteriérem a tvořící "tvrdé a pevné" zázemí rozměrné stavby.

Opláštění sportovní haly je navrženo ze systémových PUR panelů se speciální exteriérovou povrchovou úpravou - Perleťová bílá v provedení lesk, odrážející okolní zeleň a stavby. Kombinace hrubého materiálu v podobě pohledového betonu na piedestalu haly (zázemí) a neutrální bílé lesklé barvy hmoty haly s antracitovými prvky (rámy výplní, ocelové konstrukce, apod.) vytváří harmonický a moderní celek.

Materiálově je objekt z pohledu fasád navržen jako bezúdržbový v kombinaci pohledového betonu a systémových PUR fasádních panelů a skla, střešní krytina bude tvořena hydroizolační střešní folií.

Navrhovaná hala spolu se zázemím doplňuje areál školy o potřebnou vybavenost a povyšuje jeho dosavadní standard. Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, předpokládaný termín dokončení je v srpnu 2024.