Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
30. června 2023

Stavíme novou výrobní halu pro Semperflex Optimit

Slavnostně jsme zahájili stavbu výrobní haly DH5 pro světově známou společnost Semperflex Optimit s.r.o., která má sídlo v Odrách.

Cílem investičního záměru je rozšíření výroby hydraulických hadic. Jedná se o jednopodlažní halový objekt s jedním administrativním dvoupodlažním a dvěma technicko-energetickými vestavky uvnitř haly. Výrobní část objektu je jednopodlažní se světlou výškou 5 m pod vazníky. Hala DH5 je obdélníkového půdorysu o rozměrech 188,00 x 89,55 m a je rozdělená do tří dilatačních celků, expediční zastřešená rampa tvoří čtvrtý dilatační celek. 

„Výrobní hala DH5 bude první uhlíkově neutrální výrobou hydraulických hadic na světě. Nové pracoviště bude vysoce automatizované, což zvýší celkovou produktivitu práce, stabilitu procesů a zajistí konzistentní kvalitu výrobků. Díky nové investici podnik vyrobí od roku 2025 dalších 32 milionů metrů hydraulických hadic ročně a zaměstná navíc okolo 100 lidí,“ píše se v tiskové zprávě společnosti Semperflex Optimit s.r.o., která spadá pod rakouskou společnost Semperit AG Holding. Společnost je největší výrobce průmyslových a hydraulických hadic na světě.

Výstavba nové výrobní haly DH5 je jednou z největších zakázek společnosti PSG Construction za poslední roky, celkový objem přesahuje tři čtvrtě miliardy korun. Vzhledem k velikosti této zakázky se její realizace bude premiérově řešit ve sdružení dvou závodů PSG Construction: závodu Otrokovic a závodu Ostravy. Předpokládaný termín dokončení včetně kolaudace je v květnu příštího roku. Zajímavostí je, že nabídka včetně všech obchodních jednání probíhala kompletně v angličtině. 

 

Název stavby: Nová hala DH5 

Předpokládaný termín realizace: 05/2023 – 05/2024 (vč. kolaudace) 

Investor: Semperflex Optimit s.r.o. 

Závod PSG: Ostrava + Otrokovice 

Zastavěná plocha: 17 680 m2 

Obestavěný prostor: 185 650 m3