Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
14. dubna 2020

Strategická opatření: stabilita PSG a jistota pro investory

Strategickými opatřeními, kterými mají být co nejvíce eliminovány vlivy pandemie koronaviru na podnikání PSG Construction a.s. a na dodávky staveb pro investory, se společně zabývalo představenstvo a dozorčí rada společnosti.

Přijalo opatření, která mají společnost současnou dobou nejen provést v co nejlepší kondici, ale především garantovat spolehlivé dodávky pro investory v nasmlouvaných termínech. Společnost při dodržování veškerých hygienických a jiných nařízení intenzivně pracuje na stávajících i připravovaných projektech.

„Opatření se týkají téměř všech úseků ve firmě, tedy obchodu, výroby, jednotlivých závodů, ekonomického a personálního úseku. Cílem je mít společnost připravenu na všechny varianty vývoje tak, abychom vždy dokázali našim zákazníkům a investorům garantovat provedení díla v řádné kvalitě a termínu. Vše činíme proto, aby značka PSG byla i v těchto dobách zárukou jistoty a pevným základem v investici. Pracujeme s plným nasazením a myslíme pozitivně,“ uvedl výkonný ředitel Jaroslav Ševela.

PSG kontinuálně pokračuje na zhruba desítce rozběhnutých projektů jen s drobnými úpravami harmonogramů, které si vyžádala nejrůznější vládní opatření. Finální výsledky staveb jimi ale dotčeny nejsou. Zároveň intenzivně připravuje další nabídky pro soukromé i veřejné investory.