Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
4. ledna 2022

V režimu BIM provádíme rekonstrukci pavilonů pro VUT Brno

Realizaci zakázky „Rekonstrukce VUT FSI, Brno, a to pavilonů A3 a KH3“ jsme započali v září 2021.

Záměrem investora je kompletní přestavba a rekonstrukce sedmipatrových bloků A3 a KH3, jež donedávna sloužily jako učebny, kabinety a laboratoře Fakulty strojního inženýrství, kde bouráme takřka kompletní vnitřní dispozici včetně všech podlah, rozvodů VZT, EL a ZTI a výměny jednoho osobního výtahu.

Zajímavostí tohoto projektu je, že pro konstrukční systém stavby prováděné v 90. letech byla použita metoda zvedaných stropů s použitím předepjatých Wunschových hlavic. VUT je pro nás velmi zajímavým partnerem a vynaložíme veškeré úsilí, abychom i my byli po ukončení zakázky pro VUT žádanou společností pro další možnou spolupráci.