ZAHÁJENÍ STAVBY NOVÉHO CPP ČHMÚ V PRAZE

23. července 2019
Zahájení stavby nového CPP ČHMÚ v Praze

Objekt CPP je navržen jako nepodsklepený třípodlažní administrativní budova v pasivním standardu, který bude sloužit pro nepřetržitý provoz hydrologických předpovědních služeb.

Objekt CPP je navržen jako nepodsklepená třípodlažní administrativní budova v pasivním standardu, která bude sloužit pro nepřetržitý provoz hydrologických předpovědních služeb.

Stavba v areálu ČHMŮ bude postavena jako monolitický železobetonový skelet kombinovaný s nosnými zděnými stěnami. Veškeré konstrukce budou založeny na pilotách, na kterých bude proveden železobetonový rošt. Objekt je rozdělen na dvě nestejné pětiúhelníkové části, mezi kterými je umístěna vstupní hala, v patrech podestové spojovací lávky a schodiště.