Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
10. září 2020

Základní škola Radonice – etapa II

Závod Praha zahájil na začátku července novou zakázku – Základní školu v Radonicích.

Předmětem projektu je novostavba objektu základní školy pro 2. stupeň (6. –9. třída, 100 žáků) („etapa II. A“) a dále novostavba objektu základní školy – tělocvičny a propojovacího krčku se šatnami („etapa II. B“). Etapa II. A a etapa II. B jsou součástí druhé etapy výstavby Základní školy v Radonicích a navazují na již realizovanou první etapu. Předpokládaný termín dokončení je stanoven na červen 2021.