Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

Popis zakázky

Jedná se o nepodsklepený třípodlažní administrativní objekt o půdorysném rozměru cca 32,5 x 14,5m. Navrhovaný objekt je nevýrobního charakteru a bude sloužit pro nepřetržitý provoz hydrologických a meteorologických předpovědních služeb. Dispozičně je rozdělen na dva hlavní celky spojené schodišťovou halou.

V severovýchodní části je víceúčelový konferenční sál, kanceláře a ve 3. NP předpovědní sál CPP s přilehlou serverovnou a nahrávací místností. Tato část objektu má v každém podlaží navrženy balkóny a z předpovědního sálu lze po vnějším vřetenovém schodišti vystoupat na střešní pozorovatelnu.

V jihozápadní části jsou prostory, TZB, hygienické zázemí, kuchyňky, kanceláře a ve 3.NP této části je umístěn předpovědní sál hydrologie. V této části se nachází výtah.

Z pohledu konstrukce je objekt navržen  jako monolitický ŽB skelet kombinovaný s nosnými zděnými stěnami. Veškeré konstrukce jsou založeny na vrtaných pilotách prům. 630mm, v hlavách pilot je proveden ŽB monolitický rošt. Na roštu jsou založeny nosné zděné stěny. Vnitřní schodiště a podestové spojovací lávky jsou navrženy z oceli. Objekt je navržen v pasivním standardu.

 • Investor
  Český hydrometeorologický ústav
 • Místo
  Praha
 • Doba realizace
  07/2019 - 06/2021
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference