Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

CTPark Česká Lípa - Hala CEL 1

Popis zakázky

Nosná konstrukce objektu haly CEL1 má pravidelný obdélníkový půdorys osových vnějších rozměrů 120m x 96m. V hale se nachází třípodlažní vestavba s horní úrovní montovaného stropu na kótě +3,65m nad 1.NP a +7,6m nad 2.NP. Vestavba má pravidelný obdélníkový půdorys osových vnějších rozměrů 120m x 8m. 

Sloupy objektu jsou situovány do modulových os a v některých případech jsou osy sloupů posunuty oproti modulovým osám objektu, což je patrné z výkresu skladby sloupů.

V objektu je umístěn mostový jeřáb (25t) osazený na konzolách železobetonových sloupů, které mají průřez 500x800mm. Umístění jeřábové dráhy je situováno mezi modulové osy.

Nosná konstrukce objektu je provedena jako montovaná z atypických železobetonových prefabrikovaných prvků. V příčném směru je hala pětilodní s rozpětím lodí 24m. Modulová vzdálenost os hlavních sloupů haly v podélném směru je 12m. Ve štítu na ose „A“ jsou mezi hlavní sloupy vloženy mezi-sloupy v osové vzdálenosti 6m.

V hale se nachází montovaná třípodlažní vestavba s horní úrovní montovaného stropu na kótě +3,65m nad 1.NP a +7,6m nad 2.NP.

 • Investor
  CTP Invest, spol. s r.o.
 • Místo
  ČR/ Česká Lípa
 • Doba realizace
  05/2018 - 09/2018
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference