Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Globus Opava – Přestavba prodejní plochy a přístavba skladu

Popis zakázky

Přístavba skladových prostor je objektem jednopodlažním, s výjimkou jednoho pole, které je dvoupodlažní. Přístavba má půdorysné rozměry cca 6m x 68m. Výška přístavby po atiku je 9,0 m. Nosnou konstrukci tvoří skelet ze železobetonových prefabrikovaných sloupů a průvlaků, založených na základových prefabrikovaných kalichových patkách. Obvodový plášť je tvořen sendvičovými betonovými panely tloušťky 280 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří trapézový plech s tepelnou izolací v celkové tloušťce 210 mm, hydroizolace je tvořena PE fólií. Podlaha přístavby je z drátkobetonu.

 • Investor
  Praha West Investment k.s., Praha
 • Místo
  ČR / Opava
 • Doba realizace
  07/2010 - 10/2010
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference