Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Logistický areál E11 D2 BLUČINA

Popis zakázky

Objekt je tvořen dvěma halami, vzájemně na sebe navazujícími. Každá z těchto částí má jiné řešení železobetonové nosné konstrukce s ohledem na rozdílné modulové a výškové řešení jednotlivých částí.

Nosná konstrukce haly Crossdock s pravidelným obdélníkovým půdorysem o celkových rozměrech 63,10 x 40,50 m je provedena jako montovaná z atypických železobetonových prefabrikovaných prvků. V příčném směru je objekt jednolodní s modulovou vzdáleností sloupů 39,60 m. Modulová vzdálenost hlavních sloupů v podélném směru je 9 x 7,00 m. Světlá výška haly po spodní líc vazníku je 4,50 m.

Nosná konstrukce Skladové haly s pravidelným obdélníkovým půdorysem o celkových rozměrech 48,75 x 123,17 m je provedena jako montovaná z atypických železobetonových prefabrikovaných prvků. V příčném směru je objekt dvoulodní s modulovou vzdáleností sloupů 2 x 24,00 m, modulová vzdálenost hlavních sloupů v podélném směru je 14,50 + 9 x 12,00 m. V modulu A–B/10-12 je třípodlažní administrativní vestavba. Na obvodě objektu v ose 10  jsou vloženy betonové mezisloupy v osových vzdálenostech po 6,0 m. V ose 12 se předpokládá budoucí rozšíření, mezisloupy jsou proto provedeny jako ocelové a nejsou součástí betonového skeletu. Světlá výška haly pod vazník je 10,00 m. Výška čisté podlahy 1. patra a 2. patra je +3,900 a +7,800.

Střešní konstrukce je sestavena ze sedlových vazníků na rozpon 24,0 m a podélně orientovaných vaznic v roztečích po 6,00 m. Vrstvy střešního pláště jsou neseny trapézovým plechem, který je položen na střešní vaznice.

 • Investor
  CTP Invest, spol. s r.o.
 • Místo
  ČR/ Blučina u Brna
 • Doba realizace
  04/2016 - 08/2016
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference