NÁSTAVBA LABORATOŘÍ FCH VUT V BRNĚ, OBJEKT 506

Česká republika/Brno
Dokončeno
Dokončeno

Popis zakázky

Rozsah: jednopatrová nástavba a rozšíření stávajícího objektu laboratoří o kryté parkoviště a spojovací tubus se sousedním objektem učeben. Vnitřní celková rekonstrukce a rozšíření objektu laboratoří zahrnující demontáž všech podlah, příček a instalací a následné provedení nových konstrukcí. Statické zajištění objektu mikropilotami a provedení veškerých přípojek sítí. Konstrukce: Ocelový nosný skelet s opláštěním z trapézových plechů a cihelnými vyzdívkami.

 • Investor
  VUT v Brně
 • Doba realizace
  01/2008 - 09/2008
 • Typ stavby
  Občanské a další stavby
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.