Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Nová plnička produktů AMI – I. etapa

Popis zakázky

Halu o ploše 4 000 m2, která se skládá ze tří částí, jsme zvládli postavit takřka za rok. Jednalo se o vybudování nové, moderní, maximálně automatizované plničky sudů a IBC, která bude vyhovovat současným standardům, co se týče environmentálních aspektů, hygieny i bezpečnosti.  

Hlavní objekt stavby (hala SO 02) je dvoulodní prefabrikovaná ŽB konstrukce, založení hlubinné, a to na velkorozměrných pilotách o průměru 1200 nebo 900 mm vetknutých do štěrkové vrstvy. Opláštění je tvořeno sendvičovými panely. K hale přináleží tři nákladové rampy, jejich horní hrana se nachází v úrovni čisté podlahy haly. K objektu patří také spojovací tunel, který propojuje navrhovanou halu se stávajícím objektem skladu sudů. Stavba zahrnovala i přípojku říční vody, potrubní mosty, komunikace a další inženýrské objekty.

 • Investor
  BorsodChem MCHZ, s.r.o.
 • Místo
  Ostrava-Mariánské Hory
 • Doba realizace
  08/2021 - 09/2022
 • Typ stavby
  Průmyslové stavby
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference