Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Novostavba skladu soli, solanky a přístřešku na vozidla

Popis zakázky

Novostavba skladu soli, solanky a přístřešku na vozidla s napojením na stávající vnitroareálovou infrastrukturu nahradila stávající nevyhovující objekt. Stavbě předcházela demolice plechového skladu a ocelodřevěného skladu. Demolici i následnou kompletní stavbu skladu o objemu 3 500 tun materiálu jsme realizovali za zhruba pět měsíců a zakázku jsme předali s dostatečným předstihem, aby se investor mohl včas připravit na zimní období. 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Nosná část je tvořena z ŽB pohledových stěn, na kterých je uložena dřevěná střešní konstrukce z lepených lamelových nosníků, KVH hranolů a krytiny z cementovláknité vlnovky.

V rámci nově budovaného skladu byly realizovány také rozvody elektroinstalace a ZTI, a také jeho napojení na stávající vodovodní a kanalizační rozvody. Stavba byla realizována v uzavřeném areálu za jeho provozu.

 • Investor
  Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
 • Místo
  Uherský Brod
 • Doba realizace
  03/2023 - 08/2023
 • Typ stavby
  Průmyslové stavby
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference