Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Přístavba Domu Kněžny Emmy

Popis zakázky

Jedná se o přístavbu pětipodlažního objektu ke stávajícímu objektu domova pro seniory a nástavbu jednoho podlaží nad stávajícím přízemním spojovacím krčkem, které je tvořeno gastro provozem a prádelnou. Nový objekt zahrnuje celkem 31 dvoulůžkových pokojů.

Přístavba k jižní straně stávající budovy bude sloužit především pro ubytování klientů. Přístavba má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, ve kterém je umístěno 23 parkovacích stání, z toho čtyři parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Přístavba je projektována bezbariérově, všechny pokoje mají buď společný balkon nebo přímý vstup na terasu či zahradu. 

V ubytovací části prvního nadzemního podlaží se nachází sedm dvoulůžkových pokojů, z toho dva pokoje mají svou koupelnu, zbylé pokoje mají k užívání dvě centrální koupelny na patře. V patře se dále nachází garáž, zázemí pro jídelnu, sociální zařízení pro klienty, veřejnost a pro personál.

Ve druhém nadzemní podlaží je osm dvoulůžkových pokojů, z toho dva s vlastní koupelnou, zbylé pokoje mají k užívání dvě centrální koupelny na patře. V tomto patře je také umístěna sesterna, denní místnost, strojovna technologie, šatny pro ženy a muže zvlášť, sociální zařízení, sklad prádla, relaxační a společenská místnost.

Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží je projektováno osm dvoulůžkových pokojů. Je zde rovněž plánována sesterna, sklady, relaxační a společenské místnosti.

Objekt je založen na vrtaných pilotách, kdy podzemní část objektu je řešena jako železobetonová vana. Svislý nosný systém budovy je sloupový s vyzdívkou z keramických dutinových bloků. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny křížem pnutými železobetonovými deskami na železobetonových rámech.

Obvodové stěny přístavby jsou vyzděny z keramických dutinových bloků tl. 300 mm (resp. z keramických bloků tl. 400 mm u garáže v 1. NP) mezi železobetonový skelet. Opatřeny jsou kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z minerálních desek.

 • Investor
  Město Neratovice
 • Místo
  Neratovice
 • Doba realizace
  08/2021 - 03/2023
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference