Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Projekt vytlačovací linky pro KURARAY Holešov

Popis zakázky

Účelem užívání stavby je výroba speciální fólie SentryGlas a také formátování přířezů této fólie. Je vybudován nový výrobní celek, jehož součástí jsou veškeré inženýrské sítě, sklady vstupních surovin a polotovarů, sklady finálních výrobků, výrobní objekty, energetické objekty a také sociální a správní objekt. Stavba je realizována na tzv. zelené louce, tj. na novém pozemku, který je ve vlastnictví firmy Kuraray. Navrhovaná stavba – její urbanistické řešení, vychází z technologického zadání a prostorových možností na parcele. Situování objektu vychází z urbanistického záměru jako druhá etapa zastavění daného pozemku. Objízdná komunikace navazuje na komunikace dokončeného závodu „Morava – Výrobní hala“ a využívá rovněž sjezd na silnici II. třídy Holešov – Hulín.

 

 

 • Investor
  Kuraray Europe Moravia s. r. o.
 • Místo
  Česká Republika/Holešov-Všetuly
 • Doba realizace
  11/2017 - 02/2019
 • Typ stavby
  Průmyslové stavby
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference