Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Rekonstrukce nástupiště ve stanici metra Chodov

Popis zakázky

Jedná se o rekonstrukci a stavební úpravy nástupiště a technických prostor stanice metra včetně zásahů do technologií a rozvodů. Stanice metra Chodov se nachází na trase C.

Navržené stavební úpravy probíhají pouze v prostorách nástupiště a technických prostorách metra při zachování provozu. Práce ve veřejném prostoru nástupiště a kolejišť zahrnují výměnu pohledů, instalaci kabelových rozvodů a kabelových roštů, montáž svítidel, ozvučení, instalaci prvků informačního systému, výměnu bezpečnostního pásu apod. Práce jsou realizovány pouze v nočních hodinách.

 • Investor
  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 • Místo
  Česká republika/Praha
 • Doba realizace
  03/2014 - 01/2015
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference