Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

TechnoPark Pardubice

Popis zakázky

Železobetonový montovaný skelet je založený na štěrkových pilotách. Sloupy jsou zakotveny do základů pomocí kalichů nebo monolitických základů. Zkušební hala (36x36m) spolu s třípodlažní budovou tvoří pavilóny (C, D) o rozměrech 54 x 54,5 m. Jednopodlažní dvojlodní halu o světlosti 5,6m doplňuje včleněný dvojpodlažní vestavek. Za vestavkem navazuje na halu třípodlažní budova o půdorysných rozměrech 55,00 x 19,10 m.

 • Investor
  TechnoPark Management a. s.
 • Místo
  Česká republika/Pardubice
 • Doba realizace
  01/2008 - 04/2008
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference