Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

TYNO Týniště nad Orlicí

Popis zakázky

Průmyslová hala TYNO  je v části 1-5 dvoulodní s půdorysných rozměrů 48,0 x 48,0 m, v části 5-14 pak čtyřlodní s půdorysnými rozměry 156,0 x 96,0 m. Největší celkové rozměry  objektu jsou 108,0 x 96,0 m. Modulové rozpětí vazníků je 24,0 m, vzdálenost vazníkových rámů v podélném směru lodí činí 12 m. Hlavní vnitřní sloupy skeletu jsou rozmístěny v pravidelném rastru 12 x 24 m.

Nosnou konstrukci celé stavby tvoří atypický železobetonový prefabrikovaný skelet. Stavba je založena na širokoprofilových vrtaných pilotách s hlavicemi, v nichž jsou vytvořeny kalichy.

Po obvodě haly mimo vestavek jsou navrženy soklové panely 480x140mm jako ochrana proti nárazu, osazené na podlaze mezi sloupy.

 • Investor
  TYNO PARK s.r.o.
 • Místo
  ČR/Týniště nad Orlicí
 • Doba realizace
  03/2019 - 09/2019
 • Typ stavby
  Železobetonové konstrukce
 • Dodavatel
  PSG a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference